Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων της Alpha Bank και οι εξελίξεις στον τουρισμό

Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012- Εξελίξεις στον Τουρισµό: Σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),  οι αφίξεις ξένων τουριστών στα κυριότερα αεροδρόµια της χώρας (µε απευθείας αεροπορικές πτήσεις από το εξωτερικό)  παρουσίασαν µείωση  κατά -3,1%  σε ετήσια βάση στο 8µηνο,  Ιαν.-Αυγούστου 2012 (1ο 6µηνο΄12: -4,7%),  έναντι της µεγάλης αύξησής τους κατά +11,8% στο ...