Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων της Alpha Bank και οι εξελίξεις στον τουρισμό

Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012- Εξελίξεις στον Τουρισµό:

Σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),  οι αφίξεις ξένων τουριστών στα κυριότερα αεροδρόµια της χώρας (µε απευθείας αεροπορικές πτήσεις από το εξωτερικό)  παρουσίασαν µείωση  κατά -3,1%  σε ετήσια βάση στο 8µηνο,  Ιαν.-Αυγούστου 2012 (1ο 6µηνο΄12: -4,7%),  έναντι της µεγάλης αύξησής τους κατά +11,8% στο 8µηνο΄11.

Ωστόσο, το πιο σηµαντικό είναι ότι ο αριθµός των αεροπορικών αφίξεων µειώθηκε οριακά κατά -1,03% τον Αύγ.΄12 σε ετήσια βάση (Ιουν.’12: -3,3%, Ιούλ.΄12: -2,3%) από το υψηλό επίπεδο του Αύγ.΄11, όταν είχε σηµειωθεί αύξηση των αφίξεων κατά+10,6%.  Γενικά,  οι αφίξεις τον Αύγ.’12  ήταν κατά 9,4% υψηλότερες από τις αφίξεις τον Αύγ.’10 και οιαφίξεις στο 8µηνο.’12  ήταν κατά 8,3%  υψηλότερεςαπό το 8µηνο.’10.   Παρόµοια µε τον ΣΕΤΕ είναι και τα στοιχεία τηςΥπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).  Σύµφωνα µε αυτά,  στο  8µηνο΄12  οι αφίξεις εξωτερικού,  στο σύνολο των αεροδροµίων της χώρας,  µειώθηκαν κατά -4,0%  σε ετήσια βάση,  έναντι αύξησής τους κατά +8,2% στο 8µηνο.΄11. Επίσης,  σύµφωνα µε τηνΥΠΑ οι αφίξεις κατοίκων εσωτερικού µειώθηκαν σηµαντικά κατά -8,8%  στο 8µηνο.’12  σε ετήσια βάση,  µετά την πτώση τους κατά -10,5%  στο 8µηνο΄11.

Σηµειώνεται ότι το τουριστικό ρεύµα επηρεάσθηκε αρνητικά στο 1ο 3µηνο΄του 2012,  εξαιτίας της δριµύτητας του εφετινού ελληνικού και ευρωπαϊκού χειµώνα που περιόρισε τις µετακινήσεις για τουρισµό.  Η τουριστική κίνηση εκτιµάται ότι θα αυξηθεί στους υπόλοιπους µήνες του έτους,  λόγω κυρίως των µέτρων που λαµβάνει πιο αποφασιστικά τώρα η Κυβέρνηση στους τοµείς των διαρθρωτικών αλλαγών και της ασφαλείας των πολιτών.

Η µεγαλύτερη αύξηση των διεθνών αφίξεων στο 8µηνο’12  σηµειώθηκε στα αεροδρόµια:  Κέρκυρας(+7,9%  σε ετήσια βάση),  Κεφαλονιάς (+12,7%), Χανίων (+8,7%),   Θεσσαλονίκης (+8,0%),  Σκιάθου (+6,1%)  και Μυκόνου (+6,1%).  Μείωση παρατηρήθηκε στα αεροδρόµια των Αθηνών (-13,6%), Ρόδου (-6,9%) και Κω (-4,5%),  Καβάλας (-15,2%), Σάµου (-8,6%), Ζακύνθου (-3,9%),  Ακτίου (-3,1%), Ηρακλείου Κρήτης (-1,5%) και της Σαντορίνης(-0,2%).   Σύµφωνα επίσης µε τον ΣΕΤΕ,  οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες σηµείωσαν στο 1ο 6µηνο΄12 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία)  κάµψη του εισερχόµενου τουρισµού τους εκτός της Κροατίας και,  κατά δεύτερο,  λόγο της Ισπανίας:  12µηνος ρυθµός,  Κροατία (+13,2%),  Ισπανία (+1,5%), Κύπρος (-1,5%), Τουρκία (-2,3%). Προς επιβεβαίωση των πρόσφατων ικανοποιητικών εξελίξεων στον ελληνικό τουρισµό σηµειώνεται η ευνοϊκή διαµόρφωση του δείκτη επιχειρηµατικών προσδοκιών (έρευνα ΙΟΒΕ)  στα «Ξενοδοχεία-Εστιατόρια» (Αυγ.΄12: 83,3  µονάδες,  Ιούλ.΄12: 88,2, Ιούν.΄12: 78,5,  Μάιος΄12: 57,3),  και ιδίως στα«Τουριστικά Πρακτορεία» (Αυγ.΄12: 98,3  µονάδες, Ιούλ.΄12: 83,2  µονάδες,  Ιούν.12: 73,1),  η οποία θαεκφρασθεί σε άνοδο των επιχειρηµατικώνπροσδοκιών προσδοκιών στα «Ξενοδοχεία-Εστιατόρια» στον επόµενο µήνα.

Ευνοϊκά εξελίσσεται και ο κλάδος της Κρουαζιέρας.Οι ελληνικοί προορισµοί προσελκύουν και το 2012 την πλειοψηφία των ευρωπαίων επιβατών, καθώς η Ελλάδα ως χώρα διελεύσεως  κατατάσσεται στην 2η ή 3η θέση,  µε µερίδιο αγοράς που πλησίασε το 8µηνο΄12  το 20%  των συνολικών επισκέψεων επιβατών κρουαζιέρας, έναντι 19% της Ισπανίας και 21% της Ιταλίας. Το 2012  εκτιµάται ότι οι τουρίστες κρουαζιέρας που θα επισκεφθούν τα ελληνικά λιµάνια θα υπερβούν τα 1,5  εκατ.  αποφέροντας έσοδα περί το € 1,0 δις.  Επισηµαίνεται η θετική επίδραση στον κλάδο που έχει η πλήρης άρση του καµποτάζ τον Απρίλιο του 2012, καθώς και τα εν εξελίξει έργα στον λιµένα του Πειραιά,  στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράµµατοςτου ΟΛΠ για καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Leave a Reply