ΤΟ OPENTOURISM ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ 3ο ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟ OPENTOURISM ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ 3ο ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το Εμπορικό Επιμελητήριο Αλεξάνδρειας Αιγύπτου και το Γερμανικό-Αραβικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου διοργάνωσαν με επιτυχία το 3ο Ευρω-Μεσογειακό Φόρουμ Τουρισμού, το οποίο έλαβε χώρα την Πέμπτη 4 Αυγούστου. Το συνέδριο διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας στη Μεσόγειο (ENPI CBC MED). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ...