ΤΟ OPENTOURISM ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ 3ο ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

tourism_forum_0

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Αλεξάνδρειας Αιγύπτου και το Γερμανικό-Αραβικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου διοργάνωσαν με επιτυχία το 3ο Ευρω-Μεσογειακό Φόρουμ Τουρισμού, το οποίο έλαβε χώρα την Πέμπτη 4 Αυγούστου. Το συνέδριο διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας στη Μεσόγειο (ENPI CBC MED). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Goals ( GOALS- GOvernance for Achieving Local Strategies for tourism), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα ENPI CBC MED.
Πρόκειται για ένα διασυνοριακό έργο που λαμβάνει χώρα σε 7 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Ιορδανία και Αίγυπτο) και έχει ως στόχο την τουριστική προώθηση συγκεκριμένων περιοχών των χωρών αυτών με την δημιουργία και προώθηση διαδρομών (itineraries). Για την Ελλάδα έχει επιλεγεί η Πελοπόννησος και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην δημιουργία εξειδικευμένων Τουριστικών Διαδρομών με σκοπό την τουριστική προβολή και οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο προβεβλημένων περιοχών της Πελοποννήσου.
Ένας εκ των κυριοτέρων σκοπών του GOALs είναι η βελτίωση του τουριστικού σχεδιασμού και της τουριστικής διαχείρισης, μέσα από καινοτόμες κυβερνητικές δομές οι οποίες θα προωθούν το διάλογο και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων καθώς και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων. Ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος που οι υπεύθυνοι του προγράμματος προσκάλεσαν το Opentourism προκειμένου να παρουσιαστεί η πρωτοβουλία σε όλους τους παρευρισκόμενους ως Μελέτη Περίπτωσης που εφαρμόζει τους στόχους του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα με την παρουσίαση του Opentourism, έγινε και παρουσίαση της Πελοποννήσου και του Mythical Peloponnese.
Μετά τη διάσκεψη διενεργήθηκαν διμερείς συναντήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας (B2B) με εταιρείες και οργανισμούς από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, καθώς και τον Λίβανο και την Ιορδανία και φυσικά την Αιγύπτιο.

FB_20160807_17_02_45_Saved_Picture

Panel

Peloponnese

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «GOALs» μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.goals-enpicbcmed.com

Leave a Reply